Víš, kdo jsem DINOSVET - návod

Postup hry Víš, kdo jsem - DINOSVĚT

Je hodně způsobů, jak můžete hru hrát. Můžete si brát karty z balíčku, můžete si je rozprostřít a vylosovat si tu, kterou chcete. Můžete je hrát jen s jedním dítětem nebo ve skupině. Následující postupy jsou jen návody, jak to hrajeme my.  

Hra s dítětem, které ještě neumí číst: Přečtěte mu horní text a nechte přemýšlet, o jakého živočicha by se mohlo jednat. Když neví, přečtěte spodní text. Když stále neví, ukažte fotografii. Pokud dítě uhádne, dostane příslušnou kartičku, pokud ne, karta se vrací na dno balíčku. Když hráč takto
získá více karet, srovná si je podle barev, které označují skupiny zvířat, jež patří k sobě: býložravci (10 karet), masožravci a všežravci (10 karet), život pod vodou (8 karet), život ve vzduchu (8 karet) a kdo zažil dinosaury (8 karet). Legendu k barvám najdete na kartě s barvami. Když dá hráč dohromady aspoň jednoho zástupce z každé skupiny, získá tak celý tým a vyhrává. Pokud dítě už číst umí, použijte ve chvíli, kdy mu ukazujete fotografii, zakrývací kartičku (karta s barvami), pro zakrytí fotografie.

Hra SESTAV SI SVŮJ TÝM pro více hráčů: Každý hráč dostane z balíčku pět karet. Každé kolo si bere jednu další, a to buď z balíčku, nebo si může vybrat kartu od kteréhokoliv spoluhráče. Tím si k sobě přetahuje zvířata ze soupeřova týmu. Kartičku z balíčku mu přečte spoluhráč po jeho pravici (postup je stejný jako v případě hry s jedním dítětem; u větších dětí, dospělých nebo u dětí, které už hru hrály vícekrát, doporučujeme neukazovat fotografii). Pokud chce hráč kartu od spoluhráče, ukáže na ni a spoluhráč ji přečte. Když zvíře uhádne, karta je jeho. Když vyčerpáte balíček, berou si hráči jen od sebe navzájem. Vyhrává ten, kdo sestaví celý tým, tedy má od každé barvy aspoň jednoho zástupce.

Tip: Doporučujeme se předem dohodnout, jestli si budete ukazovat fotografie (případně komu ano).

Zpět do obchodu