Návod Kde jsem se tu vzal

Postup hry Kde jsem se tu vzal

Balíček obsahuje 15 dvojic (30 karet) a jednu kartu člověka. Hraje se systémem Černého Petra. Karty rozdejte rovnoměrně tak, aby měl každý hráč stejný počet. Pokud máte v ruce dvojici zvířat (domácí zvíře + jeho předek), odložte si ji stranou. Dětem, které neumí číst a nevědí, zda zvířata k sobě patří, napoví piktogram na každé kartě. Začíná hráč s nejvyšším počtem karet (protože je počet karet lichý, bude mít obvykle jeden z hráčů o jednu kartu více). Od svého souseda po levé straně si vybere kartu a vezme si ji. Pokud může vytvořit dvojici, odloží ji, pokud ne, kartu si nechává. Hráči se střídají proti směru hodinových ručiček a vždy si berou kartu od hráče po své levici. Vyhrává ten, kdo vytvoří dvojice ze všech karet v ruce, a nemá tak už žádné karty. Prohrává ten, komu zůstane v ruce karta člověka.

Karty můžete využít také ke hře pexesa, kde dáváte dohromady vždy domácí zvíře a zvíře, z nějž bylo vyšlechtěno. Například husa divoká + husa domácí. Kur domácí + kur bankivský. Pes + vlk. 

Zpět do obchodu