VIEŠ, KTO SOM - AKO NA TO

Hra s dieťaťom, ktoré ešte nevie čítať: prečítajte mu horný text a nechajte ho hádať. Ak nevie, prečítajte aj spodný text. Ak stále nevie, ukážte mu fotografiu. Ak dieťa uhádne, dajte mu príslušnú kartu, ak nie, karta sa vráti na spodok balíčka. Keď hráč takto získa viac kariet, zoradí ich podľa farieb, ktoré označujú skupiny zvierat, patriacich k sebe: cicavce, vtáky, plazy/obojživelníky, ryby/drsnokožce, bezstavovce. Týmto spôsobom vytvára svoj zvierací tím. Je úplny, keď obsahuje aspoň jedného zástupcu z každej skupiny. Ak už vaše dieťa vie čítať, použite pri ukazovaní fotografie kryciu kartu (karta s farbami). 

Ak je vás viac a máte miesto, zahrajte si hru ZOSTAV SI SVOJ TÍM: Každý hráč dostane z balíčka päť kariet. Každé kolo si vezme jednu ďalšiu kartu, buď z balíčka, alebo od niektorého spoluhráča. Takto odláka zvieratá od súperovho tímu. Kartu z balíčka mu prečíta spoluhráč po jeho pravici (postup je rovnaký ako pri hre s jedným dieťaťom; starším deťom, dospelým alebo deťom, ktoré hrali hru viackrát, odporúčame neukazovať fotografiu). Ak zviera uhádne, karta je jeho. Ak nie, položí kartu na spodok balíčka. Ak chce hráč kartu od spoluhráča, ukáže na ňu a spoluhráč ju prečíta. Ak neuhádne, karta zostane spoluhráčovi. Keď je balíček vyčerpaný, hráči si berú len od spoluhráčov. 

Karty s farbami: na tejto karte zistíte, akou farbou sú označené jednotlivé skupiny zvierat. Slúži aj na zakrytie názvu zvieraťa, ak ukazujete fotografiu svojmu súperovi. 

Tip: Vopred sa dohodnite, či si budete navzájom ukazovať fotografie a či súper musí uhádnuť rodové aj druhové meno. Niekoľko kariet predstavuje celú skupinu živočíchov (napr. vtáky, hady, žaby); každý zástupca tejto skupiny (napr. sýkorka, chrapúň, ropucha) sa počíta ako správna odpoveď.

Zpět do obchodu