Návod Švindliari

Hra je skladná, ideálna na cesty a dá sa využiť viacerými spôsobmi. Pokyny preto berte naozaj ako návod a prispôsobte ich podmienkam, v ktorých hráte, ako aj veku hráčov.

Hráč si vyberie kartu z balíčka a protihráč po jeho ľavici mu z nej prečíta ľubovoľnú vetu. Prvé dve vety, označené zeleným háčikom, sú pravdivé, druhé dve vety, označené červeným krížikom, sú nepravdivé. Hráč potom musí zakričať „PRAVDA!“ alebo „ŠVINDEĽ!“. Ak uhádne, dostane kartu. Ak nie, karta sa vráti na spodok balíčka. Začína najmladší hráč a postupuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Vyhráva hráč, ktorý má najviac kariet. Karty môžete rozložiť na podlahu alebo ich brať po jednej z balíčka. Záleží na podmienkach, v ktorých hráte.

Zpět do obchodu